STRATER ÇEVİRİ MERKEZİ; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve diğer dillerden Türkçe’ye ve Türkçe’den bu dillere çeşitli uzmanlık alanlarında çeviri hizmetleri sunan bir kuruluştur. Şirket, kurum ve kuruluşların alacakları stratejik kararlarda tercümenin önemine inanarak kurulan ve kurumsallaşan Strater Çeviri Merkezi ayrıca yerelleştirme ve masaüstü yayıncılık (DTP) alanlarında da faaliyette bulunmaktadır.

 

Organizasyon 

 

Pazarlama ve Satış Yönetimi Bölümü

Strater Çeviri Merkezi’nin faaliyet ve ürünlerinin tanıtımı ve müşteri ilişkileri bu bölüm tarafından gerçekleştirilmektedir. İnternet sitesi içeriğinin ve tanıtım dosyalarının hazırlanması, piyasa araştırmaları ve analizleri, sektörün durumu, potansiyel müşteri takibi, bu müşterilerin potansiyel taleplerinin incelenmesi ve bunlara yönelik hizmet ve ürün ihtiyacının belirlenmesi bölümün görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

Proje ve Tedarikçi Yönetimi Bölümü

Müşterilerden gelen çeviri taleplerinin alınarak projelendirilmesi bu bölüm tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Projede görev alacak çevirmenlerin belirlenmesi,
  • Gelen talep doğrultusunda terminoloji çalışması yapılması,
  • Talebe özgü bir “terimler sözlüğü” hazırlanması,
  • Hazırlanan “terimler sözlüğü”nün çevirmenlere dağıtılıp, terminolojik uyumun sağlanması,
  • Çeviri aşaması sona erdiğinde ortaya çıkan metinlerin proje koordinatörü tarafından editöre yönlendirilmesi,
  • Proje harici olarak da, çeviri faaliyeti gerçekleştirilen sektör ve alanlara yönelik olarak tedarikçi hizmeti veren çevirmenlerin bulunması,
  • Çevirmenlerin firmamızın belirlediği ilke ve standartlar çerçevesinde yönlendirilmesi ve gerekirse eğitimlerinin sağlanması                                                                       

 bu bölümün görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

 

 

Kalite Kontrol Bölümü

Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen çeviri ve yerelleştirme faaliyetleri sıkı ve ayrıntılı bir kalite kontrol sürecine tabidir. Çevirmenlerden gelen hedef metinlerin doğru ve eksiksiz bir biçimde kontrolü bu bölümün görev alanındadır. Editör ve son okuyuculardan meydana gelen bölümde metinler tekrar gözden geçirilmekte, muhtemel imla hataları ve cümle bozuklukları düzeltildikten sonra çeviri teslime hazır hâle getirilmektedir.

İş Geliştirme ve Teknik Destek Bölümü

Pazarlama ve Satış Yönetimi Bölümü tarafından belirlenen yeni hizmet ve ürün ihtiyacına yönelik iş ve ürün geliştirme çalışmaları; masaüstü yayıncılık faaliyetleri; merkezimizin faaliyet, uygulama ve hizmetlerinin teknik altyapılarının hazırlanması; donanım ve yazılımların belirlenmesi bu bölümün görev alanı içerisine girmektedir.