STRATER ÇEVİRİ MERKEZİ
Ara:

Strater Çeviri Merkezi’nin organizasyonunda faaliyet gösteren bölümler ve görev alanları aşağıda yer almaktadır.

Pazarlama ve Satış Yönetimi Bölümü

Strater Çeviri Merkezi’nin faaliyet ve ürünlerinin tanıtımı ve müşteri ilişkileri bu bölüm tarafından gerçekleştirilmektedir. İnternet sitesi içeriğinin ve tanıtım dosyalarının hazırlanması, piyasa araştırmaları ve analizleri, sektörün durumu, potansiyel müşteri takibi, bu müşterilerin potansiyel taleplerinin incelenmesi ve bunlara yönelik hizmet ve ürün ihtiyacının belirlenmesi bölümün görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

Dil Hizmetleri Bölümü

Müşterilerden gelen çeviri taleplerinin alınarak projelendirilmesi bu bölüm tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Müşteriye özel motorların hazırlanması, terminoloji çalışması yapılması ve ilgili dokümanlarla motorun eğitilmesi ve test edilmesi,
  • Çeviri talebinin ilgili motorlar vasıtasıyla otomatik olarak çevrilmesi,
  • Otomatik çeviri aşaması sona erdiğinde ortaya çıkan metinlerin kontrolü,
  • Tamamlanan çevirinin müşteriye teslimi

 bu bölümün görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

İş Geliştirme ve Teknik Destek Bölümü

Pazarlama ve Satış Yönetimi Bölümü tarafından belirlenen yeni hizmet ve ürün ihtiyacına yönelik iş ve ürün geliştirme çalışmaları; masaüstü yayıncılık faaliyetleri; merkezimizin faaliyet, uygulama ve hizmetlerinin teknik altyapılarının hazırlanması; donanım ve yazılımların belirlenmesi bu bölümün görev alanı içerisine girmektedir.

Türkçe